Formularze

Dział Zamówień Publicznych

  • Wniosek o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia: [doc] [pdf]
  • Wniosek o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury, na usługi społeczne: [doc] [pdf]
  • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki, z zakresu kultury, na usługi społeczne: [doc] [pdf]
  • Protokół zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury, na usługi społeczne: [doc] [pdf]
  • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej/unieważnieniu postępowania: [doc] [pdf]
  • Ogłoszenie o udzieleniu/nieudzieleniu zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury, na usługi społeczne: [doc] [pdf]