Formularze

Rozliczanie podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami IFJ PAN, w tym doktorantów Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 • Polecenie wyjazdu: [pdf]
 • Rachunek kosztów podróży: [pdf]
 • Formularz opłat: [doc] [pdf]
 • Wniosek o wypłatę zaliczki: [pdf]
 • Wniosek wyjazdowy: [pdf]
 • Wniosek o użycie samochodu prywatnego w celach służbowych: [doc] [pdf]
 • Umowa w sprawie warunków ustalenia i zasad zwrotu kosztów używania w podróży służbowej samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy: [doc] [pdf]
 • Umowa w sprawie warunków ustalenia i zasad zwrotu kosztów używania w podróży samochodów osobowych niebędących własnością Instytutu Fizyki Jądrowej PAN: [doc] [pdf]
 • Umowa na wyjazd: [doc] [pdf]
 • Wniosek o uznanie oświadczenia jako księgowego dowodu zastępczego: [doc] [pdf]
 • Ewidencja przebiegu pojazdu do umowy dla pracownika IFJ PAN: [doc] [pdf]
 • Ewidencja przebiegu pojazdu do umowy dla osób niebędących pracownikami IFJ PAN / doktorantów: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie w sprawie anulowania wyjazdu: [doc] [pdf]