Formularze

Dokumenty konieczne do wydania w IFJ PAN pozycji wydawniczej (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 38/2019 z dnia 4 października 2019 r.)

 • Wniosek o opublikowanie pracy w formie monografii/monografii w serii rozprawy habilitacyjnej/wydawnictwa innego niż monografia w IFJ PAN [docx] [pdf]
 • Zamówienie wewnętrzne na druk i oprawę monografii/monografii w serii rozprawy habilitacyjnej/wydawnictwa innego niż monografia w IFJ PAN [docx [pdf]
  (do Zamówienia na wydanie monografii należy dołączyć Recenzje wydawnicze)
 • Umowa dotycząca praw autorskich [docx] [pdf]
 • Oświadczenie autora utworu o udzieleniu licencji [docx] [pdf]
 • Klauzula informacyjna [docx] [pdf]
 • Umowy o dzieło autorskie dla recenzji wydawniczych:
  • Umowa o dzieło autorskie dla pracownika: [docx] [pdf]
  • Umowa o dzieło autorskie dla osoby obcej: [docx] [pdf]