Komisja Antymobbingowa

Skład osobowy

  • mgr Małgorzata Borek
  • dr hab. inż. Małgorzata Kąc
  • dr hab. Maria Kmiecik, prof. IFJ PAN
  • dr hab. inż. Ewa Stanecka, prof. IFJ PAN
  • prof. dr hab. Mariusz Witek - Przewodniczący Komisji

Adres e-mail, na który kierować można pytania związane z problematyką mobbingu i molestowania: komisja.antymobbingowa@ifj.edu.pl
Komisja może udzielać informacji o procedurze dotyczącej rozpoznania spraw będących przedmiotem jej działalności, natomiast na pytania związane z problematyką mobbingu i molestowania odpowiedzi będzie udzielał radca prawny IFJ PAN.

Poradnik: Mobbing, dyskryminacja i molestowanie oraz przeciwdziałanie tym zjawiskom


Dokumenty