Koordynator ds otwartego dostępu

Koordynator ds otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych:
dr hab. Katarzyna Górska, tel: 8161, e-mail: katarzyna.gorska@ifj.edu.pl

Koordynator ds. Otwartych Danych Badawczych:
dr hab. Jan Łażewski, tel: 8281, e-mail: jan.lazewski@ifj.edu.pl

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zapewnienia jak najszerszego dostępu do wyników prac naukowych finansowanych ze środków publicznych, IFJ PAN zaleca troskę o możliwie szerokie rozpowszechnienie wyników prac badawczych pracowników, doktorantów i osób, z którymi nawiązał umowy o prowadzenie badań naukowych.Jednocześnie Instytut oferuje pomoc w informowaniu o możliwościach i ograniczeniach w zakresie zapewniania otwartego dostępu oraz stawia do dyspozycji autorów Repozytorium Instytucjonalne IFJ PAN.


Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Otwartego Dostępu do publikacji i wyników badąń naukowych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2018 dyrektora IFJ PAN z dnia 13 marca 2018 r.

Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. otwartych danych badawczych oraz Zespołu doradczego ds. otwartych danych badawczych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Zarządzenie nr 18/2024 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzania Nr 33/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. otwartych danych badawczych oraz powołania Zespołu doradczego ds. otwartych danych badawczych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk


Open Access - strona informacyjna IFJ PAN

Programy publikowania otwartego - IFJ PAN jest uprawniony do korzystania z programu Elsevier, Springer, Science Advance, Scoap3, ACS, IOP, OUP

Repozytorium IFJ PAN