Zespół ds. Popularnonaukowych

Skład

  • Anna Czarny
  • dr Dominika Kuźma

Zadania

  • organizowanie wydarzeń popularnonaukowych oraz współpraca z ich koordynatorami
  • promowanie Instytutu w mediach społecznościowych oraz na popularnonaukowej stronie internetowej
  • monitorowanie i aktualizowanie informacji na temat Instytutu w mediach społecznościowych
  • utrzymywanie kontaktu ze szkołami w zakresie organizowania wydarzeń popularnonaukowych
  • współpraca z drukarniami i firmami oferującymi materiały reklamowe.

Zarządzene Nr 42/2020 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Popularnonaukowych