Zespół ds. Popularyzacji Badań Naukowych

Skład

  • dr hab. Paweł Brückman de Renstrom, prof. IFJ PAN
  • dr hab. Jerzy Grębosz
  • dr hab. Paweł Jochym, prof. IFJ PAN

Zadania

  • reprezentowanie Instytutu w kontaktach z mediami masowego przekazu
  • przygotowywanie relacji multimedialnych na temat prac badawczych prowadzonych w Instytucie.

Zarządzenie nr 69/2020 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Popularyzacji Badań Naukowych