Zespół ds. Równouprawnienia Płci w IFJ PAN

Skład zespołu

  • dr Antoni Marcinek - Pełnomocnik Dyrektora ds. równości
  • dr hab. inż. Urszula Wiącek, prof. IFJ PAN - Pełnomocniczka Dyrektora ds. równości

Zadanie

Implementacja, monitorowanie i ewaluacja „Planu Równości Płci dla Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk na lata 2022-2025”.

Plan Równości Płci dla Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk na lata 2022-2025

Dyżury

Poniedziałki 11:00-12:00, sala 108 (podziemie budynek 0)

Kontakt

gep@ifj.edu.pl


Słowniczek

Wsparcie

Biblioteka