Ocena pracowników naukowych


Punktacja czasopism z lat 2017-2018

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r.

  • Część A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
  • Część B - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

Punktacja czasopism z lat 2019-2020

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów - [pdf] [pdf] [xlsx]

Punktacje czasopism można znaleźć na stronie: mostwiedzy.pl.
Klikając "rozwiń" przy Punktach Ministerialnych widoczna jest punktacja w kolejnych latach.