Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Kontakt

e-mail: kzp@ifj.edu.pl