Zasady dotyczące afiliowania i przypisywania publikacji do dorobku IFJ PAN

  • Afiliowanie i przypisywanie publikacji do dorobku IFJ PAN - Zarządzenie Dyrektora Nr 32/2014 z dnia 20 listopada 2014
  • W publikacjach obcojęzycznych obowiązuje jako afiliacja nazwa:
    Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, PL-31342 Krakow, Poland
    lub wersja skrócona:
    IFJ PAN, PL-31342 Krakow, Poland