Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS

  • pracownicy IFJ i członkowie ich rodzin
  • emeryci IFJ
  • renciści IFJ

Rodzaje wsparcia

  • dofinansowanie do wypoczynku urlopowego
  • dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży
  • pożyczka na cele mieszkaniowe
  • zapomoga