Dział Inwestycji i Eksploatacji (DIE)

Kierownik: mgr inż. Bartłomiej Stachniak
tel.: 12 662 8418
e-mail: Bartlomiej.Stachniak@ifj.edu.pl

tel.: 12 662 8129

Skład osobowy

  • mgr inż. Katarzyna Ćwiertnia