Dział Obsługi Ogólnej (DOG)

Kierownik: mgr inż. Dominika Perek
tel: 12 662 8115, 506 112 252
e-mail: dominika.perek@ifj.edu.pl

Do zadań Działu należą:

 • utrzymanie czystości i porządku w budynkach IFJ PAN;
 • całoroczne prace porządkowe na obszarze IFJ PAN;
 • prace pielęgnacyjne i ogrodnicze na terenach zielonych IFJ PAN;
 • zimowe utrzymanie w IFJ PAN: dróg, chodników, parkingów (zapobieganie i zwalczanie śliskości, odśnieżanie);
 • czyszczenie zbiorników wodnych,
 • prace transportowe (m.in. przenoszenie i/lub przewożenie korespondencji, paczek, materiałów, towarów, rzeczy wielkogabarytowych, przeprowadzki);
 • obsługa pokoi gościnnych;
 • współpraca przy organizacji konferencji;
 • prowadzenie kart ewidencji wyposażenia w środki ochrony osobistej pracowników IFJ PAN;
 • organizowanie wywozu wytworzonych na terenie IFJ PAN odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie ewidencji wytworzonych na terenie IFJ PAN odpadów w systemie: Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);
 • zgłoszenia wywozu do utylizacji odpadu w formie przepracowanego oleju, w elektronicznym rejestrze SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) oraz uzupełniania rejestru i jego aktualizacji;

Skład osobowy

Niepotrzebne przedmioty (śmieci, makulatura) należy wystawiać na korytarz w piątki.

Zlecenia/Uwagi można zgłaszać pod nr tel. wew. 8115 lub tel. kom. 506 112 252 lub w formie elektronicznej na adres: dominika.perek@ifj.edu.pl

Zasady gospodarowania odpadami

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO

Sprzedaż złomu stalowego i metali kolorowych