Skład osobowy Działu Obsługi Ogólnej

Kierownik Działu: Barbara Kołodziejczyk
tel.: 8115, 506 112 252

Zastępca kierownika: mgr inż. Dominika Perek
tel: 12 662 8115, 506 112 252

Nazwisko i imię Funkcje
Władysław Dąbrowski Ogród, liście, śnieg, przenoszenie mebli, wywóz śmieci
Jacek Dziedzic Ogród, liście, śnieg, przenoszenie mebli, wywóz śmieci
Edyta Gać Sprzątająca
Wioletta Izdebska Sprzątająca
Marta Kłusek Sprzątająca
Jolanta Kozień Sprzątająca
Małgorzata Kozień Sprzątająca
Alicja Krztoń Sprzątająca
Beata Łyko Sprzątająca
Alicja Marcinek Sprzątająca
Małgorzata Marcinkowska Sprzątająca
Leszek Pietrzyk Ogród, liście, śnieg, przenoszenie mebli, wywóz śmieci
Teresa Rusin Sprzątająca
Jadwiga Skotniczna Sprzątająca
Bożena Smolińska Sprzątająca
Zyta Staniszewska Sprzątająca
Izabela Szumiec Sprzątająca
Agnieszka Szymańska Sprzątająca
Tomasz Zabiegaj Ogród, liście, śnieg, przenoszenie mebli, wywóz śmieci