Dział Organizacyjny (DOI)

Kierownik: mgr Kinga Krupnik
tel.: 12 662 8177, 507 013 065
e-mail: kinga.krupnik@ifj.edu.pl
pokój: 5309

Skład osobowy

Sekcja ds. Obsługi Rady Naukowej i Doktorantów (RND)

Sekcja Obrony Cywilnej (NOC)

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej IFJ PAN

Obieg umów i porozumień