Dział Obsługi Technicznej (DOT)

Zgłoszenia - telefon: 8120

Sekretariat: Zuzanna Barczuk
tel.: 12 662 8120
e-mail: dot@ifj.edu.pl

Kierownik: mgr inż. Krzysztof Karaś
tel.: 12 662 8460
e-mail: Krzysztof.Karas@ifj.edu.pl

Struktura:

Procedura składania zamówień

Formularz: Zamówienie wewnętrzne

Wypełniony i podpisany przez kierownika komórki formularz: zamówienie wewnętrzne można składać w sekretariacie DOT-u lub przesłać skanem na maila: dot@ifj.edu.pl

Zakres oraz kolejność realizacji zamówień są uzgadniane z dyrektorem ds. technicznych.

Działy obsługi zamawiają materiały na podstawie otrzymanego zlecenia.

Komórki organizacyjne IFJ PAN nie są obciążane kosztami robocizny za daną pracę, tylko kosztami materiałowymi, jeśli praca dotyczy działalności danej komórki.

Poza godzinami pracy awarie należy zgłaszać również na portiernię - tel. 8143