Dział Obsługi Technicznej (DOT)

Zgłoszenia - telefon: 8120

Kierownik: mgr inż. Krzysztof Karaś
tel.: 12 662 8460
e-mail: krzysztof.karas@ifj.edu.pl

Z-ca kierownika: mgr inż. Katarzyna Ćwiertnia
tel.: 12 662 8129
e-mail: katarzyna.cwiertnia@ifj.edu.pl

Z-ca kierownika: mgr inż. Tomasz Pogwizd
tel.: 12 662 8129, +48 668 639 189
e-mail: tomasz.pogwizd@ifj.edu.pl

Sekretariat:
tel.: 12 662 8120
e-mail: dot@ifj.edu.pl

Struktura:

Zgłaszanie awarii

Awarie i usterki proszę zgłaszać pod numerem telefonu – 8120
lub na adres e-mail: dot@ifj.edu.pl

Poza godzinami pracy awarie należy zgłaszać również na portiernię - tel. 8143

Procedura składania zamówień

Formularze:
- Zamówienie wewnętrzne
- Zamówienie wewnętrzne na wytworzenie środka trwałego – meble

Wypełnione i podpisane przez kierownika komórki formularze można składać w sekretariacie DOT-u lub przesłać skanem na maila: dot@ifj.edu.pl

Dział zamawiający składa zapotrzebowanie na materiały w konsultacji z DOT.

Działy obsługi zamawiają materiały na podstawie otrzymanego zlecenia.

Komórki organizacyjne IFJ PAN nie są obciążane kosztami robocizny za daną pracę, tylko kosztami materiałowymi, jeśli praca dotyczy działalności danej komórki.