Sekcja Głównego Energetyka

Kierownik: mgr inż. Krzysztof Karaś
tel.: 12 662 8460, kom: 698 664 403
e-mail: krzysztof.karas@ifj.edu.pl

Do zadań Sekcji Głównego Energetyka należą:

  • dostarczanie energii elektrycznej dla laboratoriów naukowych i budynków oraz utrzymywanie w należytym stanie urządzeń rozdzielczych niskiego napięcia oraz rozdzielni 15 kV (stacja o przepustowości 2x 5MW) oraz akumulatorni,
  • zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej (wykonywanie pomiarów ochronnych, oględziny instalacji),
  • minimalizacja kosztów poboru energii (unikanie kar za pobór mocy biernej i za przekroczenia mocy zamówionej),
  • zapewnienie spełnienia wymogów przepisów w zakresie instalacji elektroenergetycznych (badania instalacji odgromowych, okresowe pomiary uziemień, badania i przeglądy, np. oleju w transformatorach, kontrola stanu pochłaniaczy wilgoci, kontrola wyłączników dużej mocy itp.),
  • modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznych,
  • prowadzenie rozrachunku kosztów energii elektrycznej z firmami na terenie Instytutu (telefonia komórkowa, kuchnia, inni wynajmujący),
  • dokonywanie napraw i remontów urządzeń elektrycznych,
  • zapewnienie oświetlenia terenu oraz oświetlenia awaryjnego,
  • kontrola prac elektrycznych wykonywanych przez firmy zewnętrzne w zakresie zgodności z interesami IFJ PAN oraz doradztwo przy powstawaniu nowych projektów tych prac (założenia),
  • utrzymanie w ruchu wind i suwnic,

Telefony zgłoszeniowe: 8122, 8460

Elektryk - tel. 8122, 500 044 609

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 7:00 - 14:30 (od poniedziałku do piątku).

Skład osobowy

Nazwisko i imię Funkcje
Andrzej Kawecki Elektryk. Naprawy, remonty, montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, specjalista ds. urządzeń 15 kV. Pełnienie dyżuru.
Leszek Krzysztof Elektryk. Naprawy, remonty, montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, specjalista ds. urządzeń 15 kV. Pełnienie dyżuru.
Wiesław Nowak Elektryk. Naprawy, remonty, montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, specjalista ds. urządzeń 15 kV. Pełnienie dyżuru.
Zbigniew Pigulski Elektryk. Naprawy, remonty, montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, specjalista ds. urządzeń 15 kV.
Stanisław Synowski Elektryk. Naprawy, remonty, montaż instalacji i urządzeń elektrycznych. Pełnienie dyżuru.