Sekcja Remontowo-Budowlana

Kierownik: mgr inż. Katarzyna Ćwiertnia
tel.: 12 662 8129, kom: 691 110 618
e-mail: katarzyna.cwiertnia@ifj.edu.pl

Zakres prac sekcji:

Przeprowadza bieżące naprawy, konserwacje i remonty obiektów budowlanych. Wykonuje prace modernizacyjne oraz adaptacyjne poszczególnych pomieszczeń. Wykonuje okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych. Współpracuje przy pracach remontowych oraz modernizacyjnych zlecanych podmiotom zewnętrznym.

Skład osobowy

Nazwisko i imię Funkcje
Adam Gołębiewski prace remontowo-budowlane
Piotr Grabowski prace remontowo-budowlane
Jacek Janik prace remontowo-budowlane oraz stolarskie
Roman Maćków prace remontowo-budowlane
Andrzej Wróbel prace remontowo-budowlane