Sekcja Hydrauliczno-Mechaniczna

Kierownik: mgr inż. Tomasz Pogwizd
tel.: 12 662 8129, kom: 668 639 189
e-mail: tomasz.pogwizd@ifj.edu.pl

Zakres prac sekcji:

Przeprowadza prace modernizacyjne oraz adaptacyjne w budynkach: instalacji wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, gazów technicznych i wentylacji oraz prowadzi naprawy w zakresie maszyn i urządzeń. Sekcja współpracuje przy pracach inwestycyjnych, remontowych oraz modernizacyjnych zlecanych wykonawcom zewnętrznym. Odpowiada za prowadzenie gospodarki energetycznej Instytutu (ciepłownictwo, urządzenia wentylacyjne, sprężarki wraz z instalacją, urządzenia i instalacje gazowe), wodno-ściekowej, dostarczanie energii cieplnej, gazu, wody i sprężonego powietrza, prowadzi kontrolę sprawności przyłączy, gromadzi dane na temat zużycia mediów oraz analizę kosztów. Sekcja odpowiada za utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń, prowadzi dokumentację eksploatacji maszyn i urządzeń (np. sprężarki, suwnice, hydrofory, windy, tokarki, frezarki) oraz w swoim zakresie zapewnia kontakty z Urzędem Dozoru Technicznego.

Telefon zgłoszeniowy:

Hydraulik - tel. 8132, 500 044 600

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 7:00 - 14:30 (od poniedziałku do piątku)

Skład osobowy

Nazwisko i imię Funkcje
mgr inż. Aleksandra Janik udział w eksploatacji maszyn i urządzeń, UDT dla wind, suwnic i wciągarek, rozliczanie mediów
Rafał Bażela udział w eksploatacji maszyn i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Piotr Kaczmarczyk hydraulik, instalator, kanały sanitarne, burzowe, drenażowe, przeglądy instalacji gazowej
Ireneusz Siudek hydraulik, instalator, kanały sanitarne, burzowe, drenażowe, przeglądy instalacji gazowej
Bogdan Wierzbicki technik mechanik, ciężki transport, prace ślusarskie, operator sprzętu, naprawy maszyn
Andrzej Rózga mechanik, ciężki transport, prace ślusarskie, operator sprzętu, naprawy maszyn