Stolarz

Roman Sikorski - wykonywanie, montaż i naprawa drewnianych/drewnopochodnych mebli oraz elementów wyposażenia.

Procedura składania zamówień

Montaż i naprawy mebli i wyposażenia należy zgłaszać poprzez formularz:
Zamówienie wewnętrzne

Wykonanie mebli lub innych elementów stolarskich które będą stanowiły środek trwały należy zgłaszać poprzez formularz:
Zamówienie wewnętrzne na wytworzenie środka trwałego – meble

Po konsultacji ze stolarzem zapotrzebowanie na materiały składa dział zamawiający.

Protokół wytworzenia środka trwałego przygotowuje i składa dział DOT po potwierdzeniu odbioru mebla przez zamawiającego.