Dział Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (DOZ)

Stanowisko ds. BHP

Specjalista ds. BHP
mgr Joanna Niejadlik
tel.: 12 662 8121, 533 308 656

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Nad Bezpieczeństwem Pracy z Materiałem Biologicznym i Zwierzętami Laboratoryjnymi

dr Agnieszka Panek
tel.: 12 662 8409