Dział Obsługi Projektów Naukowych (DPN)

Kierownik Działu: mgr Małgorzata Borek
tel.: 12 662 8366
e-mail: Malgorzata.Borek@ifj.edu.pl

Zastępca Kierownika Działu: mgr Alicja Borys
tel.: 12 662 8265
e-mail: Alicja.Borys@ifj.edu.pl

Skład osobowy:

 • Ewa Bartel - tel. 8311
 • mgr Katarzyna Boroń - tel. 8366
 • mgr Alicja Borys - tel. 8265
 • mgr inż. Laura Famulska - tel. 8310
 • mgr Joanna Głąb - tel. 8265
 • Monika Konieczka - tel. 8452
 • Anita Kosałka - tel. 8424
 • mgr Joanna Kowalik - tel. 8452
 • mgr inż. Magdalena Król - tel. 8306
 • Ewa Ochenkowska - tel. 8311
 • Agnieszka Paciej-Tyszkiewicz - tel. 8452