Dział Obsługi Projektów Naukowych (DPN)

Kierownik Działu: mgr Małgorzata Borek
tel.: 12 662 8265, 12 662 8366
e-mail: Malgorzata.Borek@ifj.edu.pl

Zastępca Kierownika Działu: mgr Alicja Borys
tel.: 12 662 8265
e-mail: Alicja.Borys@ifj.edu.pl

Skład osobowy:

  • Ewa Bartel - tel. 8311
  • mgr Katarzyna Boroń - tel. 8366
  • mgr Alicja Borys - tel. 8265
  • mgr inż. Laura Famulska - tel. 8310
  • Joanna Głąb - tel. 8265
  • Monika Konieczka - tel. 8452
  • Anita Kosałka - tel. 8424
  • mgr Joanna Kowalik - tel. 8452
  • mgr inż. Magdalena Król - tel. 8306
  • Ewa Ochenkowska - tel. 8311