Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych (DSP)

Kierownik: mgr inż. Monika Bator-Odynokow
tel.: 12 662 8317
e-mail: Monika.Bator@ifj.edu.pl
p. 4508B

e-mail: rekrutacja@ifj.edu.pl

Skład osobowy

Godziny pracy

7:00 - 15:00