Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych (DSP)

Kierownik Działu: mgr inż. Monika Bator-Odynokow
tel.: 12 662 8317
e-mail: Monika.Bator@ifj.edu.pl
p. 4508B

Zastępca Kierownika Działu: mgr Agnieszka Hutniczak
tel.: 12 662 8315
e-mail: Agnieszka.Hutniczak@ifj.edu.pl
p. 4508A

e-mail: rekrutacja@ifj.edu.pl, jobs@ifj.edu.pl

Skład osobowy

Godziny pracy

7:00 - 15:00