Akty prawne i przepisy

Akty prawne

Przepisy

Statut

  • Zarządzenie nr 19/2021 - ogłoszenie tekstu ujednoliconego Statutu Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie

Regulamin Pracy IFJ PAN

Regulamin Wynagradzania Pracowników IFJ PAN

  • Zarządzenie nr 1/2023 - wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Nieaktualne:

  • Zarządzenie nr 14/2019 - wprowadzenie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  • Zarządzenie nr 55/2019 - zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  • Zarządzenie nr 29/2020 - wprowadzenie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  • Zarządzenie nr 46/2021 - zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  • Zarządzenie nr 25/2022 - zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  • Zarządzenie nr 38/2022 - wprowadzenie zmian do załącznika nr 7 Regulaminu Wynagradzania Pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk