Formularze

Kandydat do pracy

Nawiązanie stosunku pracy

Oświadczenia

Rodzicielstwo

  • Wniosek o wypłacenie zasiłku macierzyńskiego 81,5 %: [doc] [pdf]
  • Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego: [doc] [pdf]
  • Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego: [doc] [pdf]
  • Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego: [doc] [pdf]
  • Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy: [doc] [pdf]
  • Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego: [doc] [pdf]
  • Oświadczenie o zamiarze korzystania z dni/godzin opieki na dziecko zdrowe: [doc] [pdf]
  • Oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem: [doc] [pdf]

Inne

Rekrutacja na stanowiska nienaukowe

Praca zdalna