Ochrona zdrowia

Badania lekarskie

Kontakt

SCANMED MULTIMEDIA S.A.
ul. Armii Krajowej 5
Tel.: 12 629 88 00, 801 462 988
Poniedziałek - piątek od 7:00 do 17:30