Udokumentowanie zatrudnienia

Potrzebne dokumenty

Przygotuj wszystkie posiadane dokumenty związane z zatrudnieniem:

  • świadectwa pracy (jeśli na ten moment jest Pan/i zatrudniony/a w innym podmiocie to proszę wskazać za jaki okres będzie świadectwo pracy)
  • zaświadczenie z urzędu pracy o okresie pobierania zasiłku lub stypendium
  • zaświadczenie o ukończeniu i długości trwania studiów doktoranckich
  • potwierdzenie prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
  • dokumenty od zagranicznego pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, przetłumaczone na język polski