Dział Współpracy Europejskiej (DWE)

Kierownik Działu: mgr Małgorzata Borek
tel.: 12 662 8265, 12 662 8366
e-mail: Malgorzata.Borek@ifj.edu.pl

Skład osobowy:

  • mgr Katarzyna Boroń - tel. 8265, 8366
  • mgr Alicja Borys - tel. 8265
  • Joanna Głąb - tel. 8265