Dział Zaopatrzenia i Inwentaryzacji (DZI)/Kancelaria Ogólna

Kierownik: mgr Małgorzata Popek
tel.: 12 662 8219
e-mail: Malgorzata.Popek@ifj.edu.pl

Zastępca Kierownika: mgr Małgorzata Romek
tel.: 12 662 8094
e-mail: Malgorzata.Romek@ifj.edu.pl