Dział Zamówień Publicznych (DZP)

Kierownik: mgr Anica Knera
tel.: 12 662 8387
e-mail: anica.knera@ifj.edu.pl

Skład osobowy

Paulina Konderak-Strojecka
tel.: 12 662 8387
e-mail: paulina.konderak-strojecka@ifj.edu.pl

mgr inż. Olimpia Przebieracz
tel.: 12 662 8387
e-mail: olimpia.przebieracz@ifj.edu.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne

Dokumenty

Obieg dokumentów - aneksy do umów zawartych w związku z realizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne

Dokumenty

Urząd Zamówień Publicznych (serwis informacyjny): www.uzp.gov.pl