Dział Zamówień Publicznych (DZP)

Kierownik: mgr Anica Knera
tel.: 12 662 8387
e-mail: anica.knera@ifj.edu.pl

Skład osobowy

mgr inż. Olimpia Przebieracz
tel.: 12 662 8387
e-mail: Olimpia.Przebieracz@ifj.edu.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne

Dokumenty

Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne

Dokumenty

Urząd Zamówień Publicznych (serwis informacyjny): www.uzp.gov.pl