Seminars

Proposals for the topics of the lectures should be submitted to seminarium@ifj.edu.pl.

6 October 2022, 11:00, Aula IFJ PAN

"Exploring the ability of mass spectrometry (ICP MS/MS) for the scientific research"
dr hab. Edyta Łokas, dr hab. Kamil Brudecki (IFJ PAN)

Archive

Archive 2004-2020


Seminarium CCB IFJ PAN


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archive


FAIR Seminars

Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

Seminaria Oddziału II

Seminaria Oddziału III

Seminaria Oddziału IV

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archive


Seminaria Zakładowe


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"

7 October 2022, 10:15, AGH WFiIS pok. 104 D11

"Scaling Properties of elastic pp cross-section"
Michał Praszałowicz


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego


Wykłady Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET


Seminaria QCDCOLL@IFJ