Seminars

Proposals for the topics of the lectures should be submitted to seminarium@ifj.edu.pl.

21 October 2021, 11:00

via ZOOM
"Dust in galaxies: pros and cons for astronomers"
dr hab. Katarzyna Małek (NCBJ)

Archive 2021

Archive 2004-2020


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archive


Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

Seminaria Oddziału II

Seminaria Oddziału III

19 October 2021, 9:00

via ZOOM
"Badania własności strukturalnych, optycznych i magnetycznych nowych materiałów kompozytowych na bazie nanostruktur krzemionkowych"
mgr Oleksandr Pastukh

Seminaria Oddziału IV

21 October 2021, 14:00

via web page
"Evidence for the maximally entangled low x proton in Deep Inelastic Scattering from H1 data"
dr hab. Krzysztof Kutak

Abstract:
Motivated by the Kharzeev-Levin entropy formula which postulates a maximally en-tangled proton wave function in Deep Inelastic Scattering at low x, I investigate the proposed relation between parton number and final state hadron multiplicity. Contrary to the original formulation the proposal is to determine partonic entropy from the sum of gluon and quark distribution functions at low x, which can be obtained from an unintegratedgluon distribution subject to next-to-leading Balitsky-Fadin-Kuraev-Lipatov evolution. The proposed framework provides a very good description of recently measured H1data on the final state hadron multiplicity, which provides experimental evidence for the new entropy formula.

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archive


Seminaria Zakładowe


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"

22 October 2021, 10:15, AGH WFiIS pok. 104 D11

"An exceptionally charming tetraquark"
dr Jolanta Brodzicka


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego


Wykłady Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET


Seminaria FAIR

27 October 2021, 10:00

via ZOOM
"FAIR Project"
prof. Paolo Giubellino, Dyrektor FAIR