Seminars

Proposals for the topics of the lectures should be submitted to seminarium@ifj.edu.pl.

9 February 2023, 11:00, Aula IFJ PAN

"Violations of Lorentz invariance and the connection to cosmic particles"
prof. Marcus Niechciol (University of Siegen)

Archive

Archive 2004-2020


Seminarium CCB IFJ PAN


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archive


FAIR Seminars


Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

Seminaria Oddziału II

Seminaria Oddziału III

Seminaria Oddziału IV

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna":

Archive


Seminaria Zakładowe


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego


Wykłady Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET


Seminaria QCDCOLL@IFJ