Mikroskop sił atomowych (AFM) – JPK

Dane techniczne:

Maksymalny zasięg skanowania w płaszczyźnie XY:
  • 100 µm × 100 µm (głowice: Nanowizard 4, Force Robot)
  • 500 µm × 500 µm (głowica; CellHesion)
maksymalny zasięg wydłużenia skanera w osi Z:
  • 100 µm (CellHesion)
  • 15 µm (Nanowizard 4)
  • 10 µm (Force Robot)

Mikroskop jest wyposażony w trzy głowice pomiarowe Nanowizard 4 (obrazowanie, quantitative imaging, spektroskopia siły w układzie białko-komórka), CellHesion (spektroskopia siły w układzie komórka-komórka) i Force Robot (automatyczna spektroskopia siły w układzie białko-białko). Mikroskop jest wyposażony w komorę cieczową umożliwiającą pomiary w środowisku ciekłym zarówno w temperaturze pokojowej (RT) jak i w temperaturowo kontrolowanym środowisku w zakresie od RT do 60˚C. Mikroskop sił atomowych jest zintegrowany z (1) odwróconym mikroskopem optycznym (Olympus IX71) wyposażonym w kamerę fluorescencyjną Andora oraz zestaw typowych filtrów fluorescencyjnych: DAPI, FITC, TRITC. Fluorescencja jest wzbudzana lampą typu X-Cire 120 Q (Lumen Dynamics) oraz (2) z układem do mikromanipulacji (Eppendorf).

Zastosowanie:

  • obrazowanie powierzchni w powietrzu i środowisku ciekłym
  • badanie własności elastycznych tkanek i komórek w środowisku ciekłym
  • pomiar siły oddziaływania w układach: białko-białko, białko-komórka, komórka-komórka

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Badań Mikroukładów Biofizycznych (NZ55)