Mikroskop fluorescencyjny Olympus BX51 z przystawką fazoczułą QPm firmy IATIA

Dane techniczne:

lampa rtęciowa Olympus U-RLF-T
kolorowa kamera CCD QImaging
zestaw filtrów: U-MNU2 (360 nm – 370 nm) oraz U-MNG2 (530 nm – 550 nm)

Zastosowanie do:

  • identyfikacji nici DNA oraz ich podwójnych uszkodzeń indukowanych promieniowaniem jonizującym
  • wizualizacji podwójnych pęknięć w nici DNA, stanowiących najpoważniejszy rodzaj uszkodzenia radiacyjnego
  • odróżniania komórek żywych od apoptotycznych i nekrotycznych
  • rozpoznawania wczesnych i późnych stadiów apoptozy

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)