Mikroskop holotomograficzny Nanolive 3D CX-A

Dane techniczne:

Mikroskop holotomograficzny (Nanolive 3D CX-A) wyposażony w laser o długości fali 520 nm, kamerę CMOS 2.3 MPix 1/1.2 o rozdzielczości 200 nm w osiach XY oraz 400 nm w osi Z, ze zintegrowanym układem epifluorescencji (4 kanały - DAPI, FITC, TritC, Cy5, rozdzielczość XY - 400 nm) oraz zintegrowanym układem inkubatora pozwalającym na pracę z szalkami 96-dołkowymi oraz 4 szalkami o średnicy 35 mm.

Zastosowanie:

Długoczasowe badania przyżyciowe komórek zwierzęcych lub roślinnych bez efektu fototoksycznego. Obrazowanie zmian morfologicznych oraz metabolicznych zachodzących w w/w komórkach pod wpływem substancji dodawanych z zewnątrz, np. leki. Mikroskop umożliwia wykonanie pomiarów w trzech osiach x, y, z, oraz rekonstrukcje obrazów 3D. Dzięki zintegrowanemu z mikroskopem inkubatorowi badania in situ mogą być prowadzone przez długi okres czasu. Ponadto, cztery kanały fluorescencyjne pozwalają na wykonanie obserwacji poszczególnych struktur komórkowych.

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych (NZ32)