Mikroskop sił atomowych (własnej konstrukcji I)

Dane techniczne:

Maksymalny zasięg w x/y: 100x100 μm
Maksymalny zasięg w z: 3 μm
Rozdzielczość w x/y: 256 * 256 punktów
Rozdzielczość w z: 1 - 2 nanometrów
Wyposażenie dodatkowe: komora cieczowa

Zastosowanie:

Pomiar sił działających w odległościach rzędu nanometrów (1nm = 10-9 m) oraz pomiar lokalnych własności mechanicznych (tarcie, adhezja, elastyczność) mikroskopijnych obiektów. Pomiar prowadzony jest w powietrzu lub w cieczach, w tym również dla żywych komórek biologicznych w ich naturalnym środowisku.
Urządzenie ma zastosowanie w biologii, medycynie, ochronie środowiska i inżynierii materiałowej.

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Badań Mikroukładów Biofizycznych (NZ55)