Mikroskopy epifluorescencyjne z komputerowym systemem analizy obrazu

1. Mikroskop epifluorescencyjny BX-50 firmy Olympus

Mikroskop (palnik rtęciowy 100W, filtr wzbudzający 515-560nm, filtr odcinający 590nm) połączony kamerą CCD z komputrowym systemem analizy obrazu (Komet 3.0) firmy Kinetic.Img

Zastosowanie:

analiza uszkodzeń DNA indukowanych w komórkach ludzkich

Mikroskop epifluorescencyjny z komputerowym systemem analizy obrazu

2. Mikroskop epifluorescencyjny Eclipse E-400 firmy Nikon

Mikroskop (palnik rtęciowy 100W, filtr wzbudzający 515-560nm, filtr odcinający 590nm) połączony kolorową kamerą analogową ICD-803P firmy Ikegami z komputerowym systemem analizy obrazu (Komet 6.0 i Kromoscan 6.0) firmy Kinetic Img.

Zastosowanie:

Analiza uszkodzeń DNA oraz chromosomów.

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)