Mikroskopy fluorescencyjne

Mikroskop ZEISS

Dane techniczne

Mikroskop ZEISS, 1964, 100 W lampa rtęciowa, wymienne filtry wzbudzające i barierowe

Mikroskop epi-fluorescencyjny Olympus IX53

Dane techniczne

Odwrócony mikroskop optyczny (Olympus IX53) wyposażony w kamerę fluorescencyjną XC10 (1.4 mln pixeli) oraz zestaw typowych filtrów fluorescencyjnych: DAPI, FITC, TRITC. Fluorescencja jest wzbudzana 100 W lampą rtęciową (Olympus).

Zastosowanie

  • Analiza uszkodzeń struktur chromosomowych w limfocytach krwi obwodowej człowieka.
  • Retrospektywna dozymetria biologiczna dawki pochłoniętej lub ekspozycji środowiskowej
  • Analiza cytogenetyczna klasyczna oraz molekularna w oparciu o pomiar translokacji (stabilne aberracje chromosomowe badane metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ). Metoda pozwala na ocenę dawki bez konieczności korekty uwzględniającej upływ czasu od ekspozycji na promieniowanie

Mikroskop fluorescencyjny Leica DMi8

Dane techniczne

Zautomatyzowany mikroskop w układzie odwróconym do obserwacji w świetle przechodzącym oraz fluorescencji (Leica DMi8) wyposażony w kamerę cyfrową oraz komorę środowiskową.

Zastosowanie

Mikroskop ten umożliwia prowadzenie obserwacji całych komórek jak również struktur sub-komórkowych oraz zastosowanie analiz ilościowych, w tym fotometrii. Dzięki komorze środowiskowej możliwe są również analizy przeżyciowe komórek, badanie ich dynamiki i migracyjności.

Lokalizacja urządzeń

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)
Zakład Badań Mikroukładów Biofizycznych (NZ55)