Mikroskopy z komputerowo sterowanym systemem wyszukiwania metafaz i analizy obrazu

Mikroskopy NIKON YS2-H i NIKON ECLIPSE E-200

Dane techniczne:

Elektronicznie sterowane (automatyczne stoliki z silnikiem krokowym) skanowanie i wyszukiwanie metafaz sprzężone z analizą obrazów z mikroskopów NIKON (z automatycznym zapisem pozycji)

Zastosowanie:

  • Analiza uszkodzeń struktur chromosomowych w limfocytach krwi obwodowej człowieka
  • Retrospektywna dozymetria biologiczna dawki pochłoniętej lub ekspozycji środowiskowej
  • Automatyczne wyszukiwanie zarejestrowanych komputerowo metafaz

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)