Zestawy do elektroforezy DNA z pojedynczych komórek na żelu

Dane techniczne:

Aparaty do elektroforezy z zasilaczami:
  • aparat Horizon
  • aparat firmy Kucharczyk z systemem chłodzenia (ogniwo Peltiera)

Zastosowanie do:

  • analizy uszkodzeń DNA i kinetyki ich naprawy
  • badań nad różnicami w radiowrażliwości komórek osób zdrowych i pacjentów chorób nowotworowych
  • badań osobniczej podatności na czynniki genotoksyczne
  • badań interakcji genotoksykantów i promieniowania jonizującego

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)