Szerokopasmowy spektrometr dielektryczny z układem chłodzenia ciekłym azotem

Szerokopasmowy spektrometr dielektryczny produkcji Novocontrol Technologies służy do pomiaru własności dielektrycznych różnych materiałów. Współpracuje z układem chłodzenia ciekłym azotem, co pozwala na wykonywanie pomiarów w szerokim zakresie temperatur.

Dane techniczne:

Zakres temperatur pomiaru: -100 do 250 °C
Zakres częstotliwości: 5 µHz do 20 MHz
Rozdzielczość pomiaru: <105
Rozdzielczość fazy: 0.003°
Zakres pomiaru impedancji: 10-2 – 1014 Ω
Zakres pomiaru pojemności: 10-16 – 1 F

Szerokopasmowy spektrometr dielektryczny z układem chłodzenia ciekłym azotem

Zastosowanie:

Znajdująca się w Zakładzie Badań Materii Miękkiej (NZ35) aparatura do badań własności dielektrycznych pozwala na określenie dynamiki molekularnej substancji, jak również scharakteryzowanie przewodnictwa jonowego, przemian fizykochemicznych takich jak degradacje, sieciowanie, procesy starzenia.

Aparatura umożliwia m.in.:

  • pomiar widm składowych rzeczywistych i urojonych następujących zespolonych wielkości: impedancji (Z*), przenikalności elektrycznej (ε*), modułu (M*), przewodnictwa elek-trycznego (σ*), pojemności (Cp*), Admitancji (Y*)
  • pomiar przy polaryzacji prądowej (±70 mA) lub napięciowej ±40 V DC-Bias
  • pomiary w układzie dwu równoległych elektrod

Lokalizacja urządzenia:

Zakład Badań Materii Miękkiej (NZ35)