Najważniejsze urządzenia badawcze

Aparatura do monitoringu środowiskowego i dozymetrii radiacyjnej