Chromatograf cieczowy

Agilent 1290 Infinity

Dane techniczne:

  • Ultra sprawny chromatograf cieczowy Agilent 1290 Infinity, sprzężony z detektorem masowym Agilent 6460 Triple Quad LC/MS. Jako źródła jonów stosowane są: jonizacja metodą elektrorozpylania (ESI, ang. Electro Spray Ionization), jonizacja przy ciśnieniu atmosferycznym (APCI, ang. Atmospheric Pressure Chemical Ionization)
  • Wysokociśnieniowa pompa podwójna (system dwóch pomp wysokociśnieniowych, dwukanałowy odgazowywacz, czterokanałowy zawór wyboru rozpuszczalnika, mieszalnik typu Jet Weaver)
  • Automatyczny podajnik próbek
  • Termostat kolumn
  • Nadstawka na butelki z rozpuszczalnikami
  • Komputer rejestrujący sygnał detektora

Zastosowanie:

Diagnostyka medyczna, farmacja, kontrola antydopingowa i narkotykowa, badania żywności, ocena ryzyka narażenia zawodowego i środowiskowego na różnorodne substancje.

Lokalizacja urządzeń:

Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52)