Chromatograf gazowy Agilent 6890N GC/MS

Dane techniczne:

  • Chromatograf gazowy Agilent 6890N GC, sprzężony ze spektrometrem masowym Agilent 5975 MSD. Dodatkowo zainstalowane są dwa detektory tj.: detektor płomieniowo – fotometryczny (FPD – Flame Photometric Detector) oraz detektor wychwytu elektronów (ECD – Electron Capture Detector)
  • Dwie techniki wzbogacania (w zależności od potrzeb): SPME (solid phase microextraction) lub TD (thermal desorption)
  • Termiczny desorber typu Unity Markes
  • Automatyczny podajnik próbek Ultra Markes Seria 2
  • Kolumna DB1 (60m x 0,32 mm, pokryta fazą dimetylopolisiloksanu o grubości 5 µm)
  • Komputer rejestrujący sygnał detektorów oraz sterujący pracą całego układu

Zastosowanie:

Analiza składu wydychanego powietrza oraz lotnych związków emitowanych ze skóry w celach diagnostyki medycznej. Możliwe jest również wykonywanie śladowych analiz innych próbek gazowych.


Lokalizacja urządzeń:

Zakład Badań Materii Miękkiej (NZ35)