Chromatografy gazowe

Fisons Inc. seria 8000 GC

Dane techniczne:

 • Chromatograf gazowy firmy Fisons serii 8000 wyposażony w dwa detektory wychwytu elektronów (ECD – Electron Capture Detector) pracujące w systemie stałego prądu jonizacyjnego (po jednym dla każdego z torów pomiarowych)
 • Dwa zawory 10-cio drożne napędzane pneumatycznie, do których przyłączone są kolumny analityczne, pracujące w systemie „back flush”
 • W pierwszym torze pomiarowym kolumny posiadają długość 0.6 i 3 m, średnicę 4 mm i wypełnione są 10% SP2100 na Supelcoporcie 80/100 mesh
 • W drugim torze pomiarowym kolumny posiadają długości 3 i 1 m i o średnicy 4 mm, wypełnione sitem cząsteczkowym 5A, 80-100 mesh
 • Trójdrożne zawory elektromagnetyczne sterujące pracą zaworów 10-cio drożnych oraz przełączające zasilanie pętli analizowanym powietrzem lub wzorcem
 • Komputer rejestrujący sygnał detektorów oraz sterujący pracą całego układu w ustalonym cyklu czasowym

Zastosowanie:

Pomiar atmosferycznego stężenia związków chlorowcowych (CFC-11, CFC-12, CFC-113, chloroform, 1,1,1-trichloroetan, czterochlorek węgla) oraz SF6, biorących czynny udział w niszczeniu ziemskiej warstwy ozonowej oraz w nasileniu efektu cieplarnianego.


Shimadzu GC

Dane techniczne:

 • Chromatograf gazowy Shimadzu GC-2014 wyposażony w detektor cieplno-przewodnościowy (TCD –Thermal Conductivity Detector) o objętości 2µl
 • Zawór 10-co drożny manualny, do którego przyłączone są kolumny analityczne
 • Pułapka kriogeniczna zawierająca 0,4g węgla aktywnego
 • Kolumny analityczne dł. 1,5 m, 7 m oraz 3 m. Dwie pierwsze wypełnione Sitem 5A, 80/100 mesh, natomiast trzecia Sitem 5A + węgiel aktywny
 • Pompa rotacyjna
 • Komputer rejestrujący sygnał detektora

Zastosowanie:

Pomiar stężenia helu (He) w próbkach gazowych.


Agilent 6890N GC/FID

Dane techniczne:

 • Chromatograf gazowy Agilent 6990N wyposażony w detektor płomieniowo – fotometryczny (FID – Flame Ionization Detector)
 • Kolumna kapilarna CP-PoraBOND Q (25m, 0,32mm, 5 µm)
 • Komputer rejestrujący sygnał detektora

Zastosowanie:

Detektor FID z uwagi na niski poziom detekcji i szeroki zakres dynamiczny, jest powszechnie stosowanym detektorem w chromatografii gazowej. Zalecany do analizy lotnych węglowodorów.


Lokalizacja urządzeń:

Zakład Fizyki Biologicznej i Nanospektroskopii (NZ52)