Dozymetryczny system termoluminescencyjny do pomiarów rozkładu dawki promieniowania jonizującego

Dane techniczne:

a) Czytnik laboratoryjny:

Obszar odczytu: 25cm2 (5x5cm2)
Rozdzielczość: 0,2mm/px
Zakres dozymetryczny: od 25mGy do 20Gy
Czas odczytu: 3min.
Możliwość rejestracji temperaturowych krzywych świecenia

b) Czytnik kliniczny:

Obszar odczytu: 400cm2 20x20cm2
Rozdzielczość: 0,2mm/px
Zakres dozymetryczny: od 500mGy do 20Gy
Czas odczytu: 25min.

c) Czytnik naukowy:

Wymienne pola grzejne (odczyt pastylek TL, detektorów 2DTL 2,5x2,5cm2 oraz 4x4cm2)
Rozdzielczość: dostosowywana do warunków pomiarowych (ruchoma kamera) już od 10 mikrometrów/px
Zakres dozymetryczny: od 1mGy do 20Gy
Czas odczytu: od 20s.
Odczyt materiałów światłoczułych

Zastosowanie:

System dozymetryczny 2DTL, w skład którego wchodzą trzy czytniki dozymetryczne (Rys. 1) oraz termoluminescencyjne detektory powierzchniowe (Rys. 2) umożliwiają pomiary rozkładu dawki w polach promieniowania jonizującego wokół źródeł promieniowania i we wiązkach jonowych. Główną zaletą systemu, w porównaniu do klasycznych metod pomiarowych przy pomocy detektorów tabletkowych TL lub komorami jonizacyjnymi, jest szybkość wykonywania pomiarów. Pomiar wykonuje się przy pomocy folii termoluminescencyjnej, po odczycie której otrzymuje się wynik w postaci mapy sygnału, odpowiadającej mocy promieniowania w danym obszarze. Oprócz typowych pomiarów rozkładu dawek, jeden z czytników jest przystosowany do pracy w serwisach dozymetrycznych używających tabletkowych detektorów TL. Jego głównym zastosowaniem jest rozróżnianie typu ekspozycji na promieniowanie, statycznej od dynamicznej, która została zarejestrowana przez detektor osadzony w dawkomierzu pod dedykowanym filtrem.

Więcej informacji znaleźć można w materiale informacyjnym do pobrania tutaj.

Rys. 1 Czytniki dwuwymiarowego systemu dozymetrycznego: a) laboratoryjny; b) kliniczny; c) naukowy

Rys. 1 Czytniki dwuwymiarowego systemu dozymetrycznego: a) laboratoryjny; b) kliniczny; c) naukowy

Rys. 2 Termoluminescencyjne detektory powierzchniowe

Rys. 2 Termoluminescencyjne detektory powierzchniowe

Lokalizacja urządzeń:

Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63)