Dwie wysokowydajne stacje poboru aerozoli atmosferycznych ASS-500 i HVS-30

Dane techniczne:

Aerosol Sampling Station, prod. CLOR Warszawa (1990), gruntownie przebudowany w 2001

Silnik trójfazowy z pompą odśrodkową, przepływ: do 900 m3/h
promienniki podczerwieni, przepływomierz membranowy "VORTEX"
Możliwość zamontowania w gardzieli czerpni powietrza oprócz standardowego filtru podwójnej kasety

High Volume Sampler, prod. Atmoservice, Poznań, 2002

Przenośny, stabilizowany przepływ: 30 m3/h, głowice pobierające aerozole (PM-2,5 lub PM-10)

Fot. 1. Podwójna kaseta do wychwytu gazowego jodu

Fot. 1. Podwójna kaseta do wychwytu gazowego jodu

Zastosowanie:

Pobieranie w ciągłym trybie próbek aerozoli atmosferycznych z przyziemnej warstwy powietrza atmosferycznego na filtr Petryanova FPP-15-1.5. Praca w cyklu tygodniowym. Niskotłowe pomiary gamma spektrometryczne próbek określają skład izotopowy zanieczyszczeń pyłowych - zarówno ilościowy (tj. w Bq/m3) jak i jakościowy. Oprócz posiadanej przez IFJ PAN stacji ASS-500 na terenie Instytutu znajduje się druga stacja ASS-500 i stacja PMS należące do ogólnopolskiej Sieci Wczesnego Wykrywania Awarii Obiektów Jądrowych koordynowanej przez CLOR i PAA. W ogródku radiometrycznym znajduje się też czerpnia opadu atmosferycznego o powierzchni 2,2 m2.

Fot 2. Ogródek radiometryczny w IFJ PAN. Widoczne dwie stacje poboru aerozoli ASS-500, stacja PMS, czerpnia opadu atmosferycznego, klatka meteorologiczna oraz kontener obsługowy

Fot 2. Ogródek radiometryczny w IFJ PAN. Widoczne dwie stacje poboru aerozoli ASS-500, stacja PMS, czerpnia opadu atmosferycznego, klatka meteorologiczna oraz kontener obsługowy

Lokalizacja urządzeń:

Ogródek radiometryczny przed budynkiem 6, Pracownia Badań Skażeń Promieniotwórczych Środowiska, Zakład Fizykochemii Jądrowej (NZ64)