Dwuwiązkowy spektrofotometr promieniowania UV/VIS

UV/VIS Helios Alpha firmy UNICAM

Dane techniczne:

Monchromator Seya Namioka z wzorcową siatką dyfrakcyjną (MIG) z 1200 liniami na nm, powtarzalność absorbancji przy 1A > 0.005A

Zastosowanie:

Zbieranie widm absorpcyjnych UV i promieniowania widzialnego w zakresie 190-1100nm.

Dwuwiązkowy spektrofotometr promieniowania UV/VIS

Lokalizacja urządzeń:

Pracownia radiochemiczna klasy III w budynku 2, Zakład Fizykochemii Jądrowej (NZ64)