INSPECTOR 1000

Zastosowanie:

HANDHELD RADIATION IDENTIFIER* Z SONDA NaI(Tl) ilościowa i jakościowa analiza g -spektrometryczna "in situ", elektronika i programy analizy widm GENIE 2000 + ISOCS - firmy CANBERRA

Lokalizacja urządzeń:

Laboratorium Ekspertyz Dozymetrycznych (NLR)