Niskotłowy spektrometr promieniowania gamma z detektorem półprzewodnikowym HPGe

Zastosowanie:

Służy do pomiarów stężeń izotopów gamma, 33% eff., FWHM = 1.8keV.

Lokalizacja urządzeń:

Laboratorium Ekspertyz Dozymetrycznych (NLR)